بگ شاپ یا ساک دستی یکی از روش های تبلیغاتی و معرفی برند به مشتریان است. بگ شاپ ها به دلیل اینکه پس از خرید نگه داشته می شوند، می توانند نام و لوگوی فروشگاه را دائما در دیدرس قرار دهد. ساک دستی فروشگاهی معمولا در اندازه های متوسط تولید می شوند اگرچه که بر اساس نیاز در سایزهای مختلفی قابل تولید خواهند بود. در ادامه نمونه هایی از بگ شاپ مقوایی و بگ شاپ پارچه ای مشاهده می کنیم. تمامی نمونه ها توسط مجموعه پرشین تگ قابل اجرا است.

بگ شاپ مقوایی

بگ شاپ پارچه ای

فهرست