مارک چاپی دارای تنوع بسیاری در تولید و کاربرد است. از این لیبل ها می توان برای تولید بروشور لباس، سایز لباس (لیبل های کوچکی که سایز لباس روی آنها چاپ می شود) و روبان ها استفاده نمود. اتیکت چاپی هم همانند سایر اتیکت ها دارای متریال های مختلفی است. این نوع از اتیکت ها نسبت به بقیه لیبل ها قیمت مناسب تری دارد.

مارک های چاپی دارای تنوع بسیاری در تولید و کاربرد هستند. از لیبل چاپی می توان برای تولید بروشور لباس، سایز لباس (لیبل های کوچکی که سایز لباس روی آنها چاپ می شود) و روبان ها استفاده نمود. لیبل چاپی هم همانند سایر اتیکت ها و لیبل ها دارای متریال های مختلفی است. این نوع از اتیکت ها نسبت به بقیه لیبل ها قیمت مناسب تری دارد.

بروشور لباس

بروشور لباس

فهرست